Välkommen

Välkommen

Psykoterapeut på högre specialnivå

Veronica Krook-Blomqvist

Individuell psykoterapi

Samt mångårig erfarenhet av familjerådgivning bl.a. med frågor som gäller föräldraskap, barnuppfostran, samt barns psykiska och sociala välbefinnande